titulo2.jpg


Les teories d'aprenentatge descriuen la manera per la qual, segons els teòrics, les persones aprenen noves idees i conceptes. Aquestes conformen un variat conjunt de marcs teòrics que en alguns casos compareixen característiques, però en d'altres no. Per tal d'organitzar les diferents teories analitzades al nostre treball (Cognitivisme, Conductisme, Connectivisme i Constructivisme), disposem a continuació una taula.

L'énfasi de Mergel en les "cinco preguntas definitivas para distinguir la teoría del aprendizaje" de Ertmer i Newby (1), estableix un marc per a organitzar les diferents teories:
   1. Com es produeix l'aprenentatge?
   2. Quins factors influeixen en l'aprenentatge?
   3. Quin és el paper de la memòria?
   4. Com es produeix la transferència?
   5. Quins tipus d'aprenentatge s'apliquen a aquesta teoria?


Propietat
Cognitivisme
Conductisme
Connectivisme
Constructivisme
Com es produeix l'aprenentatge?
Estructurat - computacional
Caixa Negra - el comportament observable és l'objectiu principal
Distribuït dintre d'una xarxa, social, tecnològicament millorat, reconeixent i interpretant informació.
Social, és a dir, creat per cadascun dels alumnes
Factors que influeixen
Esquema existent, experiències prèvies
La natura de la recompensa, càstig, estímul
Diversitat de la xarxa, força dels víncles, context d'aparició
Compromís, participació social i cultural
Paper de la memòria
Codificació, emmagatzematge, recuperació
La memòria és el cablejat de repetides experiències, on la recompensa i el càstig són les més influents
Els patrons d'adaptació, representatius de l'estat actual, èxistents a la xarxa
El coneixement previ remesclat amb el contexte actual
Com es produeix la transferència?
Duplicació de les construccions dels coneixement del "coneixedor"
Estímul i resposta
Connexió (afegint) a nodes i creixement de la xarxa (social/conceptual/biològica)
Socialització
Quins tipus d'aprenentatge s'apliquen a aquesta teoria?
Raonament, objectius clars, resolució de problemes
Aprenentatge basat en tasques
Aprenentatge complexe, canvia ràpidament de nucli, diferents fonts de coneixement
Social, vague ("Mal definit")


(1) Peggy A. Ertmer y Timothy J. Newby Performance Improvement Quarterly, 1993